Predlog kandidatov za predsednika Športne zveze Ljutomer 2024-2025

      Komentarji so izklopljeni za Predlog kandidatov za predsednika Športne zveze Ljutomer 2024-2025

Na 18. seji predsedstva Športne zveze Ljutomer je predsednik Miroslav Rauter podal odstopno izjavo iz mesta predsednika zveze. 

Na 19. seji predsedstva se je sprejel sklep, da se razpišejo nadomestne volitve za predsednika Športne zveze Ljutomer za obdobje 2024-2025. 

Nadomestne volitve bodo izvedene na 61. seji skupščine Športne zveze Ljutomer, ki bo sklicana v mesecu marcu. 

Športna zveza Ljutomer zato poziva vse članice športne zveze, da posredujejo predloge za predsednika Športne zveze Ljutomer za obdobje 2024-2025.

Izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo pošljite po elektronski pošti na naslov info@szljutomer.si ali priporočeno po pošti na naslov Športna zveza Ljutomer, Grossmanova ulica 7, 9240 Ljutomer z obveznim pripisom »Nadomestne volitve ŠZ 2024«. Rok za oddajo je 8. marec 2024.

Vsa dodatna vprašanja nam lahko posredujete na elektronski naslov: info@szljutomer.si.